Zadzwoń do nas

+48 512 378 987

Zajęcia dodatkowe wliczone w czesne


Język angielski

Zajęcia prowadzone są przez firmę Mova   z wykorzystaniem autorskiego programu Musical Babies autorstwa Anny Rattenbury. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem i muzyką klasyczną oraz ruch. W roku 2007 Program Musical Babies został wyróżniony nagrodą European Language Label dla innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych.

Gimnastyka

Na tych zajęciach dzieci rozwijają sprawność ruchową, umiejętności utrzymywania równowagi, wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę. Jest to czas pełen ciekawych zabaw ruchowych, zadań sprawnościowych.

Rytmika

Na tych zajęciach królują śpiew, ruch przy muzyce, inscenizacje, spontaniczna ekspresja, gra na instrumentach.

Terapia logopedyczna

Dzieci pod okiem pani logopedy pracują nad zniwelowaniem nieprawidłowej artykulacji i prawidłowym rozwojem mowy.

Dogoterapia

Zajęcia z psem doskonale oddziaływujące na sferę emocjonalna dzieci i uczące je właściwych zachowań wobec psów.

Dodatkowo płatne, nieobligatoryjne.


Robotyka

Zajęcia te umożliwiają dzieciom poznanie podstawowych pojęć związanych z robotyką, automatyką, informatyką. Przybliżają dzieciom temat robotyki oraz zachęcają do używania komputera, do tworzenia własnych rozwiązań oraz realizacji kreatywnych pomysłów. Praca w parach uczy pracy zespołowej, umożliwia kształtowanie umiejętności budowania partnerskich relacji w przedszkolu.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia rozwijające kreatywność i ekspresję plastyczną dzieci. Dzieci mają możliwość rozwijanie swobody w posługiwania się plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie i w przestrzeni w różnych technikach plastycznych.

Gdzie jesteśmy

Kraków ul. Bujaka 8
+48 512 378 987
odkrywcyswiata@gmail.com

Copyright 2013 Odkrywcy Świata , Realizacja WIDE HORIZON