Zadzwoń do nas

+48 512 378 987

Co sprawia, że nasz program jest wyjątkowy?

- pomagamy każdemu dziecku zrealizować swój pełen potencjał w każdym obszarze życia

- materiał rozwojowy Montessori dostępny w przedszkolu umożliwia dzieciom doświadczanie radości z uczenia się

- wspieramy rozwój poczucia własnej wartości, dostarczając okoliczności odkrywania własnymi siłami

- pielęgnujemy rozwijanie u dzieci poczucia obowiązku, pewności siebie i samodyscypliny opartej na ich wewnętrznym pragnieniu bycia samodzielnym oraz bycia rozpoznawanym jako członek grupy

- dokładamy starań, aby stworzyć rodzinną atmosferę

- wspieramy rozwój poznawczy i społeczny dzieci

- środowisko i metody nauczania wspierają samodzielność i samodyscyplinę

- lekcje są indywidualne i w małych grupach

- nauczyciel potrafi dobrać materiał dydaktyczny, by nie był on zbyt trudny lub zbyt łatwy dla dziecka, co stanowi prawdziwie zindywidualizowany program nauczania

- grupy mieszane wiekowo (2,5-6 lat)

- dziecko realizuje program nauczania zgodny z jego możliwościami i potrzebami

thumb-439_2

- dziecko samodzielnie poznaje i formułuje pojęcia poprzez materiały
do samoedukacji

- dziecko pracuje nad danym zadaniem tak długo, jak jest
zainteresowane

- dziecko samo wyznacza sobie tempo nauki rozwijając własne
zainteresowania

- dziecko zauważa własne błędy dzięki i informacji zwrotnej zawartej
w materiale  rozwojowym

- dziecko może pracować w miejscu, które samo wybierze, może się
przemieszczać i rozmawiać , kiedy chce (jednocześnie nie
przeszkadzając innym przy pracy)

- program nauczania pozwala rodzicom zrozumieć filozofię Montessori
oraz uczestniczyć w procesie nauczania


Dążymy do tego, by:

- pomóc każdemu dziecku zbudować pozytywny obraz samego siebie oraz nabrać szacunku dla samego siebie i innych

- dostarczyć dziecku okazji do rozwijania zdolności interpersonalnych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

- zachęcać każde dziecko do podejmowania inicjatywy i rozwijania umiejętności podejmowania decyzji

- zachęcać i demonstrować dobre nawyki żywieniowe, zdrowotne i dotyczące bezpieczeństwa

- rozwijać umiejętność pomagania samemu sobie

- rozwijać pozytywne podejście do nauki

- pomagać dziecku rozwijać poczucie porządku, koncentrację oraz samodzielność


thumb-439_2Nasza misja

Misją Niepublicznego Przedszkola Montessori „Odkrywcy Świata” jest tworzenie z zaangażowaniem przygotowanego otoczenia, w którym dziecko powierzone naszej opiece będzie traktowane z szacunkiem i zostanie zachęcone do tego, aby stać się odpowiedzialną, otwartą, rezolutną jednostką mającą poczucie celu. Kadrę przedszkola tworzą ludzie z pasją podchodzący do pracy z dziećmi.

Więcej

Gdzie jesteśmy

Kraków ul. Bujaka 8
+48 512 378 987
odkrywcyswiata@gmail.com

Copyright 2013 Odkrywcy Świata , Realizacja WIDE HORIZON